Training mindset

Training mindset kinderen en tieners

Daarnaast biedt Meyis ook mindset trainingen voor kinderen en tieners.  

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg kan deze passie voor leren verdwijnen en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom.

De term mindset staat voor de manier waarop kinderen/tieners (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Kinderen/tieners met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten geboren en hiermee zul je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen/tieners met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt en je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

Meyis helpt kinderen/tieners uit de leerkuil te komen d.m.v. een groei gerichte aanpak.  De training wordt individueel gegeven en is inclusief een begin- en eindgesprek.

Mindset training kinderen 7-12 jaar
Stap voor stap maakt uw kind kennis met de Mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leert hij/zij wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij komen alle relevante thema’s aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en meer. 

Meld uw kind hieronder aan voor deze training. Selecteer: mindset 7-12 jaar
Kosten: 200 euro 
7 lessen van 45 min

LEF! training tieners 11-15 jaar
Deze training is bedoeld voor tieners die belemmerd worden door een vaste mindset. Korte stukjes theorie (Carol Dweck) worden afgewisseld met creatieve en uitdagende opdrachten. Ook hier komen de belangrijkste thema’s uit de mindsettheorie aan bod zoals boven vermeld. Verder is er ook aandacht voor strategieën en werking van het brein. 

Meld uw kind hieronder aan voor deze training. Selecteer: LEF! 11-15 jaar
Kosten: 225 euro
8 lessen van 45 min