Kind

Coaching- Mindset training - Verdieping en verbreding

Ouders

Coaching en advies opvoeding hoogbegaafde kinderen

School

Teamtraining - Workshops - Observaties - Casuïstiek - Plusklas

Oog voor talent

Hoogbegaafdheid Wat is dat?

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”
Delphi-model

                                                                       info@meyis.nl 

MEYIS praktijk begaafdheid

Je mag er zijn, zoals je bent.

Different is beautiful

OOG VOOR TALENT

Theorie vs. Visie


Definitie hoogbegaafdheid

Er zijn verschillende definities rondom begaafdheid. Ik hanteer de definitie van het Delphi-model. Het model bevat 6 elementen. Het samenspel van deze elementen is: complex, intens, snel en creatief.
(Hoog)begaafd is meer dan alleen een hoog IQ en daarom vind ik het dit model het meest passen bij mijn werkwijze.Visie

Mijn visie is om vanuit de dynamische driehoek (kind, ouder, school) alle elementen met elkaar in balans te krijgen.

wat is hoogbegaafdheid
ihbv.nl