Hoogbegaafdheid

 

Definitie (Hoog)begaafdheid

Er zijn verschillende definities rondom begaafdheid. Ik hanteer de definitie van het Delphi-model. Het model bevat 6 elementen. Het samenspel van deze elementen is: complex, intens, snel en creatief.


(Hoog)begaafd is meer dan alleen een hoog IQ en daarom vind ik het dit model het meest passen bij mijn werkwijze.

Zijn      ⇒        Denken    ⇒        Willen ⇒  Doen   ⇒        Waarnemen  ⇒    Voelen

Visie

Mijn visie is om vanuit de dynamische driehoek (kind, ouder, school) alle elementen met elkaar in balans te krijgen.

Meyis logo hart
Missie
Mijn missie is het zo vroeg mogelijk signaleren van begaafdheid bij jonge kinderen met verschillende (culturele) achtergronden. Oog hebben voor elk talent, er zijn er nog (te) veel onder de radar. Door ouders en scholen de juiste kennis en begeleiding te bieden, geloof ik er in ook deze doelgroep in het vizier te krijgen.