Kind

20200721_152628

Elke ouder wil graag dat zijn/haar kind lekker in zijn vel zit en gelukkig is. Wanneer alle elementen van begaafdheid in balans zijn, is je kind gelukkig. 

Helaas is dit niet altijd het geval. Faalangst, onderpresteren, stemmingswisselingen, sterke eigen wil, verveling/onderprikkeling en hoogsensitiviteit zijn uitdagingen waar uw kind mee te maken kan hebben.

Meyis biedt uw kind warme en professionele begeleiding. Uw kind leert zichzelf ontdekken, te accepteren (different is beautiful) en uitdagingen aan te gaan. Hierbij is er oog voor de talenten van uw kind.

U wordt als ouder nauw betrokken bij het proces. Omdat Meyis vanuit haar visie werkt met de dynamische driehoek wordt de school ook zoveel mogelijk betrokken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen we hier uiteraard over in gesprek. 

Mocht u vermoedens hebben van (hoog)begaafdheid bij uw kind of merkt u dat uw kind vastloopt op school of in zijn/haar sociale leven. Uw kind voelt zich altijd anders dan anderen? Neem dan gerust contact op.