Privacybeleid

Privacyverklaring Meyis.

Welke gegevens verwerk ik en waarom?

Meyis doet er alles aan om zowel off- als online vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Daarom houdt Meyis zich aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Een toelichting op deze eisen vindt u op deze pagina.

Bij de verwerking houd ik me aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Ik de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Ik eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om persoonsgegevens te beschermen en ik dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • Ik respecteer het recht om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en/of te verwijderen.
 • Ik verantwoordelijk ben voor de gegevensverwerking.

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig om mijn diensten te gebruiken.

 

Wie zijn we

Mijn site adres is: https://meyis.nl.

Persoonsgegevens

Om mijn diensten aan te kunnen bieden, verwerk ik persoonsgegevens. Hiermee bedoel ik informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Afhankelijk van de diensten die u bij mij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie, die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier.


Doeleinden

U kunt uw gegevens verstrekken t.b.v. gezinscoaching, individuele coaching en trainingen. Wanneer u gegevens doorgeeft per mail, telefonisch of via het contactformulier dan verstrekt u actief persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door mij gebruikt om u te informeren over de diensten zoals aangeduid op het moment van het versturen van het contactformulier. Daarnaast geeft u mij toestemming om in de toekomst specifieke informatie te sturen over “lopende trajecten of activiteiten” waar u aan deelneemt.


Contactformulier

Wanneer u het contactformulier invult, worden de ingevoerde gegevens naar mij doorgestuurd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u mij rechtstreeks benaderen via email.
Ik zal uw gegevens alleen gebruiken voor de dienst die u heeft aangevraagd.

Verstrekken gegevens aan derden

Op dit moment werkt Meyis niet met derde partijen en zullen uw gegevens niet worden verstrekt. Mocht dit in de toekomst wijzigen. Dan geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen ik toegang heb tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Ik verwerk uw persoonsgegevens in een aparte beveiligde database.

Administreren overeenkomsten met Meyis

Wanneer u deelneemt aan een van mijn diensten worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. De wet schrijft voor dat de financiële administratie zeven jaar lang wordt bewaard. Mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, worden daarom pas na een termijn van zeven jaar verwijderd.
Wanneer periode van zeven jaar verstreken is en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie, verwijder ik de persoonsgegevens uit mijn database.

 

Media

Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site niet downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Websites van derden/email

Websites: mijn website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites.

E-mail: u kunt ervoor kiezen om met mij contact op te nemen via mijn e-mail. Ik bewaar uw gegevens beveiligd in mijn database. 

Op de gegevens die ik van u krijg via de mail is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social media platforms omgaan met de door u verstrekte data. Ik wijs u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet.

 

Corrigeren of verwijderen van gegevens

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Dan is dit uiteraard mogelijk na het ontvangen van uw verzoek. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, corrigeer of verwijder ik uw gegevens. Ik kan verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wijzigt als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op mijn website. Ik raad u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 5 januari 2022.