IQ test

IQ test

Soms is het nodig om een intelligentieonderzoek uit te voeren bij een kind, bijvoorbeeld voor het bepalen van het vervolgonderwijs of om na te gaan of er wel reële eisen aan een kind gesteld worden. 

Meyis praktijk begaafdheid maakt gebruik van de Raven’s 2 en gedragsobservatie (zijnskenmerken).
De Raven’s is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest om snel een beeld van de algemene intelligentie (g) te krijgen. De test is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met volwassenen van 69 jaar.
De test is bij uitstek bruikbaar voor personen met een andere moedertaal of taalprobleem, omdat er slechts geringe verbale instructies zijn en de afname verder geheel non-verbaal is. 
De kan de test kan ook goed ingezet worden als validatie van een eerder intelligentie-onderzoek.

Er is geen wachttijd tussen de intake en het starten van het onderzoek. Na de test wordt binnen 14 dagen een verslag naar u gestuurd met een uiteenzetting van de resultaten.  
Past een verbale test beter bij uw kind? Dan kan ik u doorverwijzen naar een geschikte collega in de buurt.

Bent u volwassen en zou u deze test ook graag willen doen?