School

Oog voor talent op uw school

Binnen de dynamische driehoek speelt school een belangrijke rol in het leven van een (hoog)begaafd kind. De basis om in de toekomst tot een gezond en gelukkig hoogbegaafde volwassene open te bloeien.
Dit kan alleen wanneer de leerkrachten de juiste kennis beschikken over (hoog)begaafdheid en de (voor)oordelen omtrent deze doelgroep achterwege laten.
Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht voor het hoogbegaafdenonderwijs in Nederland. Wij hebben namelijk ook zorgplicht voor deze leerlingen. Helaas is het nog niet overal zo en is het hoogbegaafdenonderwijs niet overal even passend binnen de reguliere klas.
Veel kinderen krijgen nog steeds een onjuiste diagnose vanwege het gebrek aan de juiste kennis over (hoog)begaafdheid. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van het (hoog)begaafde kind. Stel je voor dat een kind ADHD medicatie voorgeschreven krijgt, terwijl er geen sprake is van ADHD maar van (hoog)begaafdheid?

Het gaat er uiteindelijk niet om dat het kind een HB label krijgt, maar wel om het kind te bieden wat het nodig heeft. Hier is de juiste kennis voor nodig. 

Leerkrachten worstelen met tijdgebrek, adaptief onderwijs, werkdruk, ontbreken van HB-kennis en omgaan met gedragsproblemen. Door eigen ervaring in het onderwijs weet Meyis maar al te goed hoe hier mee om te gaan en kan daarom juiste en passende begeleiding bieden.
Jij als leerkracht zult zelfverzekerd deze doelgroep (nog beter) kunnen bedienen.

PO/VO aanbod

  • Teamtraining (signaleren, compacten/verrijken, onderpresteren etc.)
  • Coaching leerkrachten
  • HB beleid opstellen
  • Observatie leerling (toestemming ouder vereist)
  • Begeleiding casuïstiek 
  • Advies bij versnellen
  • Mindset training leerlingen
  • Verzorgen plusklas les 

De diensten zijn vrijgesteld van btw. 

Plusklas starten op eigen school?
Heeft u al jaren een plusklas willen oprichten binnen uw school, maar komt het maar niet van de grond? Meyis denkt graag mee en kan u helpen zelfstandig een plusklas te starten. 

Meer informatie of benieuwd naar wat Meyis uw school kan bieden?

 Flyer Meyis scholen